06-03-2023

Doanh nhân Lê Thu Hằng: Luôn nỗ lực mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng!

Trong công việc chúng ta hay đề cập tới hai từ sáng tạo và tư duy nhưng làm thế nào để vươn tới đỉnh cao của hai từ này lại là một câu hỏi lớn. Với doanh nhân Lê Thu Hằng cách duy nhất để ta thực hiện sáng tạo và tư duy đấy chính là “Nghĩ thật, làm thật”.

In our work, we often mention the words 'creativity' and 'thinking', but how to reach the pinnacle of these two words is a big question. For entrepreneur Le Thu Hang, the only way to exercise creativity and thinking is to "Think genuinely, act genuinely".

Khát vọng đi tới thành công

The Desire for Success

Được biết, doanh nhân Lê Thu Hằng hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch thuật – Đào tạo và Du lịch Việt Nam. Chị tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại, sau khi ra trường chị đã có 10 năm làm việc tại cơ quan nhà nước. Rồi khi lập gia đình và sinh con, chị không thể đi làm xa. Nhưng với mong muốn được tự chủ kinh tế chị đã tự làm riêng và bắt đầu lập nghiệp bằng quán photo, đánh máy tính (Đánh máy các văn bản - tiểu luận, luận văn,...).

It is known that entrepreneur Le Thu Hang is currently the Director of Vietnam Translation – Training and Tourism Joint Stock Company. She graduated from the University of Commerce, and after graduation, she spent 10 years working for a state agency. After getting married and having children, she could no longer work far from home. However, with the desire to be economically independent, she started her own business with a photocopying and typing service (typing documents, essays, theses, etc.).

Chị tâm sự: “Đầu tiên chỉ là đánh máy tiếng Việt, mỗi ngày tôi có thể đánh máy 100 trang bằng việc sử dụng phím tắt, mà giờ ít ai biết đến, rồi đánh máy tiếng Anh, Nga, Pháp… và tiếng Nhật, Trung, Hàn … Đánh máy được những ngôn ngữ này tôi đã phải học như học một người học ngoại ngữ thực sự mới đánh máy được”.

She shared, "At first, it was only Vietnamese typing, I could type 100 pages a day by using shortcuts, which few people know about now, then typing in English, Russian, French... and Japanese, Chinese, Korean... To be able to type these languages, I had to learn as if I was a foreign language student."

Điều này quả thật rất tuyệt vời, đánh máy với một hay hai ngôn ngữ đối với nhiều người đã thực sự khó, ấy vậy mà chị Thu Hằng có thể đánh máy đủ các thứ tiếng. Từ những việc làm thường xuyên và hàng ngày như vậy chị đã từng bước bén duyên với nghề Ngôn ngữ. Khởi đầu của chị là Dịch thuật, rồi đến Phiên dịch, Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

Indeed, this is wonderful. Typing in one or two languages is challenging for many people, yet Ms. Thu Hang can type in various languages. Through regular and daily activities like these, she gradually fell in love with the language profession. Her starting point was Translation, then Interpreting, and Teaching Vietnamese to foreigners.

Với mong muốn đẩy mạnh và phát triển kinh doanh hơn nữa chị đã táo bạo nghĩ lớn với lý do cần làm dịch vụ dịch thuật - phiên dịch cho các doanh nghiệp mới làm ăn lớn được. Từ đó, chị đã quyết tâm theo đuổi đam mê và mục tiêu của mình. Nhưng không có con đường nào bằng phẳng hay trải hoa hồng cho chị. Vì muốn giữ uy tín với khách hàng, chị đã chấp nhận thua lỗ và từng phải đi mua hóa đơn VAT với mức 40% để giữ chân khách hàng.

With the Desire to Grow and Develop her Business. Entrepreneur Le Thu Hang dared to think big in order to provide translation and interpreting services for enterprises to grow their business. From there, she was determined to pursue her passion and goal. However, there were no smooth roads or rosy paths for her. In order to maintain her reputation with customers, she accepted losses and even had to buy VAT invoices at 40% to retain her customers.

Xã hội ngày càng hiện đại, luôn tạo ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp phát triển. Năm 2005 nhà nước phát động phong trào khuyến kích các thành phần kinh tế mở doanh nghiệp. chị đã nhanh chóng nắm bắt và tận dụng cơ hội, mở ngay doanh nghiệp với ngành nghề dịch thuật - phiên dịch. Đến năm 2006, chị lại một lần nữa bén duyên với nghề dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Ngay từ khi mở Trung tâm Ngoại ngữ HACO, thật may mắn trung tâm của chị đã ký được những hợp đồng lớn dạy tiếng Việt với Bộ Công An. Quân đội,…  Và doanh nghiệp của chị đã từng bước tạo dựng vị thế và uy tín trên thương trường. Với 10 năm dạy tiếng Việt cho Bộ Công An, Quân đội, Khối các Khu Công nghiệp FDI … HACO đã đứng trong top Trung tâm dạy tiếng Việt cho người nước ngoài nổi tiếng vào những năm 2006 - 2017 và vinh dự được Đài truyền hình Việt Nam đến quay video phát trên kênh VT4 - Người Việt Nam tại nước ngoài học tiếng Việt.

As society modernizes, it always creates new opportunities for business development. In 2005, the government encouraged various economic components to start businesses. She quickly seized this opportunity and started her business in the field of translation and interpretation. In 2006, she once again began teaching Vietnamese to foreigners. As soon as the HACO Language Center was opened, luckily, her center signed big contracts to teach Vietnamese with the Ministry of Public Security and the Military. And her business gradually built its position and reputation in the marketplace. With 10 years of teaching Vietnamese for the Ministry of Public Security, the Military, FDI Industrial Zones, etc., HACO has ranked among the top centers for teaching Vietnamese to foreigners from 2006 - 2017 and had the honor of being featured in a video by Vietnam Television, broadcasted on VT4 channel, about Vietnamese people abroad learning Vietnamese.

Điều đặc biệt, trong 20 năm đồng hành cùng doanh nghiệp, HACO đã xây dựng được Hệ thống thương hiệu mạnh trong nước và quốc tế. Điều đó đã làm nên một HACO trường tồn và phát triển như hiện nay, đấy cũng chính là tâm huyết mà doanh nhân Lê Thu Hằng đã nỗ lực tạo dựng. Và cũng từ đó, qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm, nghề ngôn ngữ vấn đi theo chị, “nuôi” cả doanh nghiệp phát triển bền bỉ.

In particular, over the past 20 years accompanying the business, HACO has built a strong domestic and international brand system. This has made HACO enduring and developing as it is today, which is also the passion that entrepreneur Le Thu Hang has striven to build. From there, through many ups and downs over the years, she followed the language profession, which "nourished" her business's persistent development.

Đến năm 2019, sau bao năm vật lộn với cuộc sống chị đã ý thức một điều: “Nghề ngôn ngữ đã chọn tôi – Nghề chọn người”. Hai năm covid -19, nhờ hệ thống thương hiệu mạnh đã xây dựng từ năm 2010 nên nghề ngôn ngữ của tôi đã không bị ảnh hưởng nhiều mặc dù dịch bệnh kéo dài, nhưng thật may mắn khi doanh nghiệp đã bật tăng doanh số 200%. Khi đó tôi mới nhận rõ giá trị của thương hiệu thực sự là quan trọng đối với kinh doanh không những là offline và mà còn vô cùng quan trọng đối với kinh doanh online toàn quốc và toàn cầu. Khi tạo dựng được uy tín thương hiệu nổi bật trong ngành, đứng đầu thị trường, chắc chắn sẽ thành công trong lĩnh vực mình theo đuổi. Và tôi đã tâm huyết xây dựng doanh nghiệp một cách bài bản, đầu tư vào doanh nghiệp, quyết tâm xây dựng nền tảng doanh nghiệp, phát triển lâu dài cùng với mong muốn để lại di sản cho đời. Mặc dù, hiện có nhiều thách thức, luôn phải đổi mới, CN 4.0, trí tuệ AI, đối thủ cạnh tranh, nhân sự… nhưng theo tôi nghĩ cái gì cũng có giải pháp. Mục tiêu của tôi xây dựng doanh nghiệp để bán, giúp doanh nghiệp chuyên nghiệp hơn, bài bản hơn và giá trị luôn tăng trưởng”, Doanh nhân Lê Thu Hằng chia sẻ.

By 2019, after many years of struggling with life, she realized one thing: "The language profession chose me - Profession chooses people". In the two years of COVID-19, thanks to the strong brand system built since 2010, her language profession was not greatly affected despite the prolonged pandemic. Luckily, her business saw a 200% increase in sales. That's when she truly recognized the value of a brand, which is important for not only offline but also online business nationwide and globally. When you build a reputable, leading brand in the industry, you will undoubtedly succeed in the field you pursue. And she passionately built her business in a structured way, invested in the business, was determined to build a business foundation, long-term development with the desire to leave a legacy. Although there are many challenges, constant innovation, Industry 4.0, AI intelligence, competition, personnel, she believes that everything has a solution. "My goal is to build a business to sell, to make the business more professional, structured, and its value always growing", entrepreneur Le Thu Hang shared.

Chị Hằng luôn hiểu rõ rằng, bất kỳ ai, bất kỳ doanh nghiệp nào khi đã làm kinh doanh, làm chủ doanh nghiệp thì ai cũng sẽ có những khó khăn và áp lực riêng. Đối với cá nhân, doanh nghiệp của chị với mục tiêu doanh thu đặt ra 1 tỷ/ tháng, đi kèm theo đó là một loạt các thách thức và khó khăn phải vượt qua như làm sao để dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực kinh doanh ngôn ngữ thông qua các phương tiện truyền thông, các giải pháp marketing: Xây dựng website, youtube,…dẫn đầu thị trường, truyền thông trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok,.... Áp lực về nhân sự, nhân sự đủ năng lực, đủ quyết tâm gắn bó với doanh nghiệp, đồng nhất mục tiêu cá nhân và mục tiêu doanh nghiệp. Áp lực về nâng cao uy tín thương hiệu, nâng tầm dịch vụ với thời công nghệ 4.0, trí tuệ AI ra đời và phát triển ảnh hưởng đến ngành nghề dịch thuật mang tính trí tuệ mà toàn bộ bộ phận chuyên môn phải vượt qua bằng chính năng lực và kinh nghiệm để quyết tâm đứng vững nghề, đòi hỏi chúng ta phải “nghĩ thật, làm thật”. Vô vàn những khó khăn mà bất kì một doanh nghiệp nào kinh doanh đều gặp phải. Khó khăn về khủng hoảng, lạm phát và chiến tranh… Mặc dù vậy, với nền kinh tế hội nhập như hiện nay, Việt Nam là điểm đến cho các nhà kinh doanh và đầu tư nước ngoài cũng đã tạo ra trào lưu các dự án dịch thuật từ Anh, Nhật, Trung, Hàn,…ra tiếng Việt và ngược lại. Dịch thuật hai chiều Anh – Trung, Anh – Nhật, Anh – Hàn, … Và nhiều nhà đầu tư, kinh doanh muốn làm việc lâu dài ở Việt Nam thì cần học tiếng Việt và đặc biệt khối các khu Công nghiệp FDI, các Đại sứ quán, các ban ngành Nhà nước, Bộ Công An, Quân đội… đều có nhu cầu cho cán bộ nước ngoài học tiếng Việt,.. đó là những cơ hội tuyệt vời đến với HACO. Cùng với đó, HACO đã có Hệ thống thương hiệu mạnh trong nước và quốc tế, nhờ vậy sẽ thu hút các đối tác lớn quan tâm và hợp tác lâu dài.

Ms. Hang always clearly understands that anyone, any business, when doing business and running a company, will face their own challenges and pressures. For her own business, she sets a revenue goal of 1 billion VND per month, which comes with a series of challenges and difficulties that must be overcome. These include leading the market in the language business through various media and marketing solutions: building websites, YouTube channels, leading the market, communicating on social networks such as Facebook, Zalo, TikTok, etc. The pressure is on human resources, ensuring capable and determined staff who are committed to the business, aligning personal goals with business goals. There is pressure to enhance brand credibility, elevate services in the era of 4.0 technology, the advent and development of AI which influences the intellectually demanding translation industry that the entire specialized department must overcome with their own skills and experiences to remain steadfast in the profession, requiring us to "think real, do real". There are countless difficulties that any business will encounter, such as crises, inflation, and wars. However, with the current integrated economy, Vietnam being a destination for foreign businesses and investors has also created a trend of translation projects from English, Japanese, Chinese, Korean, etc. to Vietnamese and vice versa. Bidirectional translation like English - Chinese, English - Japanese, English - Korean, etc. And many investors, businesses who want to work long term in Vietnam need to learn Vietnamese and especially the FDI industrial zones, embassies, state departments, the Ministry of Public Security, the Army, etc., all have a need for foreign officers to learn Vietnamese. These are great opportunities for HACO. Along with that, HACO has a strong brand system domestically and internationally, which will attract large partners who are interested and want to cooperate for a long time.

Bằng những kinh nghiệm thực chiến của mình, chị Hằng nhắn nhủ: Chúng ta muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh ngôn ngữ thì trước tiên phải có khát khao kinh doanh trong chính lĩnh vực mình yêu thích. Rồi từ đó bạn sẽ tự tìm ra các giải pháp để thực hiện công việc kinh doanh của mình và đặc biệt chị sẵn sàng gặp các bạn yêu thích lĩnh vực này để tư vấn cho các bạn trực tiếp. Chị khẳng định, yếu tố quyết định thành công trong kinh doanh không có gì khác là chọn ngành nghề đúng xu hướng có khả năng tạo ra lợi nhuận cao, đặt ra mục tiêu và quyết tâm, kiên trì, bền bỉ theo đuổi, không bỏ cuộc. Học tập không ngừng, thay đổi, ứng dụng công nghệ, học theo người thành công, thì ắt sẽ thành công!

With her practical experiences, Ms. Hang advises: If we want to start a business in the language business, first of all, we must have a desire to do business in the field we love. Then from there, you will find solutions to carry out your business work and especially, she is ready to meet those who love this field to advise them directly. She asserts, the determinant of success in business is nothing else but choosing a profession that is on trend, has the ability to generate high profits, setting goals and determination, persistence, perseverance in pursuit, never giving up. Continuous learning, changing, applying technology, learning from successful people, will surely be successful

Cùng mục tiêu hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc sống

With the goal of complete happiness in life

Tình yêu – Hạnh phúc – Giàu sang cùng tiêu chí thành công không đánh đổi gia đình. Chị Hằng luôn tâm niệm ba điều sau: Thứ nhất, “Thuận vợ - Thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Trí tuệ ưu tú, sự hợp nhất, hòa hợp giữa hai vợ chồng là sức mạnh vô biên để hướng thời thành công! Thứ hai, “Bạn hãy là chủ doanh nghiệp đích thực, chứ không làm khổ chủ. Điều hành doanh nghiệp cần có Hệ thống Thương hiệu – Hệ thống Quản trị. Nâng cao năng lực lãnh đạo để chuyển giao cho các vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp”. Thứ ba, “Cần phải xác định được giá trị ưu tiên. Xác định chân dung bạn mong muốn, đạt được bánh xe cuộc đời để cân bằng cuộc sống”.

Love - Happiness - Wealth along with the principle of success without sacrificing family, Ms. Hang always keeps in mind the following three things: First, "A harmonious wife and husband can even drain the East Sea". Outstanding intelligence, unity, and harmony between spouses are limitless strength for achieving success! Second, "You should be a real business owner, not a suffering one. Managing a business needs a Brand System - Management System. Enhance leadership skills to delegate to key positions in the business." Third, "You need to identify priority values. Identify the portrait you want to achieve, reach the wheel of life to balance life".

Kinh doanh và đầu tư là để có sự giàu sang nhưng không đánh mất tình yêu và hạnh phúc gia đình. Con cái trưởng thành đó là món quà và thành quả của cuộc sống mình tạo ra thông qua kinh doanh. Và gia đình cũng vậy, ngoài tình yêu thương muốn yên ấm cũng nhờ vào thành quả kinh doanh. Tình yêu đối với cha mẹ, báo hiếu và vẹn toàn sự đoàn kết đại gia đình trong ấm ngoài yên. Bởi vậy, luôn hài hòa giữa công việc kinh doanh và gia đình, giữ trọn vẹn thời gian và tâm trí bên gia đình và con cái. Chúng ta cần quan tâm hàng ngày, gần gũi và yêu thương.  Niềm tự hào của doanh nhân Lê Thu Hằng đó là các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, chăm ngoan. Cô con gái Nguyễn Lê Ngọc Quỳnh, học Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã có học bổng toàn phần và sang học tập tại Trường Đại học YALE - NUS của Mỹ nằm trong Hệ thống Đại học Quốc Gia Singapore, tốt nghiệp loại xuất xắc và hiện đang làm tại Singapore đó là niềm tự hào của chính bản thân chị và gia đình.

Business and investment are for wealth, but not at the cost of love and family happiness. Mature children are the gift and results of the life I create through business. And so is the family, beyond love, peace is also thanks to the results of business. Love for parents, filial piety and perfect family unity bring peace inside and out. Therefore, always harmonize between business work and family, keep time and mind intact with family and children. We need daily care, closeness, and love. The pride of entrepreneur Le Thu Hang is her healthy, obedient, and diligent children. Her daughter, Nguyen Le Ngoc Quynh, who studied at Hanoi - Amsterdam High School, received a full scholarship and went to study at YALE - NUS University in the US, which is part of the National University of Singapore system. She graduated with excellent results and is now working in Singapore - this is the pride of Ms. Hang herself and her family.

Trong thời gian tới, HACO vẫn tiếp tục với 03 lĩnh vực: Dịch thuật – Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài – Đào tạo Biên phiên dịch chất lượng cao. Với mục tiêu HACO trong thời gian 3-5 năm sẽ là doanh nghiệp số 1 về ngành ngôn ngữ trên thị trường. Tiếp tục khẳng định thương hiệu mạnh trong nước và quốc tế, nâng tầm vị thế của doanh nghiệp trên thương trường.

In the future, HACO will continue with 3 areas: Translation - Teaching Vietnamese for foreigners - High-quality interpreter training. With the goal that HACO will be the number one business in the language industry on the market within 3-5 years. We continue to affirm our strong brand domestically and internationally, elevating the position of the business in the market.

Xin mượn nhận định của Bloomberg “Tấn công luôn tốt hơn phòng thủ”, để phác họa vị “thuyền trưởng” tài ba Lê Thu Hằng. Chúc cho bản thân chị cũng như HACO luôn có những bước tiến xa hơn nữa trong tương lai, góp phần đóng góp vào công cuộc xây dựng xã hội, đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Borrowing Bloomberg's assessment "Attack is always better than defense" to sketch the talented "captain" Le Thu Hang. Wishing herself and HACO always take further steps in the future, contributing to the construction of society, bringing beautiful values to the community.

Website: https://dichthuathaco.com.vn/

Các thành tích mà HACO đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, các đoàn thể trao tặng:

 • Thương hiệu Doanh nghiệp Quốc gia 1000 năm Thăng Long 2010 -2012;
 • Top 100 Thương hiệu nhãn hiệu uy tín 2013;
 • Thương hiệu hàng đầu Top Brands, Thương hiệu vàng 3 năm liền 2014, 2015, 2016;
 • Thương hiệu mạnh ASEAN 2017, 2018, 2019;
 • Thương hiệu Sản phẩm vàng _ Dịch vụ vàng 2020;
 • Thương hiệu tiêu biểu ASEAN hợp tác quốc tế 2021
 • Thương hiệu Top 10 Châu Á – Thái Bình Dương 2022
 • Thương hiệu Top 10 ASEAN 2023.
 • Chứng chỉ ISO: 9001-2008, đạt quy trình chất lượng Nhật Bản.
 • Đồng hành cùng Cộng đồng Doanh nghiệp quốc tế BNI lớn nhất trên thế giới.
 • DỊCH THUẬT HACO –  Là đơn vị dịch thuật duy nhất tham gia thầu dịch thuật quốc gia. Mã thầu dịch thuật quốc gia _ Số hiệu: 18138088A123456a_ 20191136435-00
 • The achievements that HACO has been honored to receive from the Party, the State, and associations include:
 •   National Enterprise Brand 1000 years of Thang Long 2010 -2012;
 •  Top 100 Trusted Brands 2013;

 • Top Brands, Leading Brand Gold for 3 consecutive years 2014, 2015, 2016;

 • Strong ASEAN Brand 2017, 2018, 2019;

 • Gold Product Brand - Gold Service 2020;

 • Outstanding ASEAN Brand for International Cooperation 2021

 •   Top 10 Brand Asia - Pacific 2022

 • Top 10 ASEAN Brand 2023.

 • ISO Certificate: 9001-2008, achieving Japanese quality process.

 •  Accompanying the largest BNI international business community in the world.

 • HACO TRANSLATION - The only translation unit participating in the national translation bidding. National translation bidding code _ Code: 18138088A123456a_- 20191136435-00 – IB.2300095097

 • Trang Nhung